Chính sách thanh toán

AOM chỉ chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản dưới đây

Ngân hàng TPBank
Chủ tài khoản: Nguyễn Tùng Anh
Số tài khoản: 0944228444

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động kích hoạt khóa học. Và bạn có thể học NGAY TỨC THÌ

Nếu đã thanh toán thành công mà hệ thống vẫn chưa kích hoạt khóa học thì bạn vui lòng liên hệ: 082.444.3233


Học Online 24/24!

Nền tảng học online về kinh doanh, MMO, đầu tư chất lượng. Các khóa học được xây dựng bởi các cá nhân có chuyên môn cao.